Кръстословици
Магически квадрати
Да се учим докато играем



 



 



На въпросите отговори, игрословицата реши и на агънцето помогни
Попълнете отвесно:

 



Кръстословицата правилно реши и за какво се карат жабите научи: