Кръстословици
Магически квадрати
Да се учим докато играем  На въпросите отговори, игрословицата реши и на агънцето помогни
Попълнете отвесно:

 Кръстословицата правилно реши и за какво се карат жабите научи: