Кръстословици
Магически квадрати
Да се учим докато играем


Скокливите буквички
Открий скритата приказка в магически квадрати

В магическите квадратчета са изписани букви. Помисли, буквичките подреди и любимите приказки от Шарл Перо изпиши.
Разпечатай, изрежи и буквичките подреди.
 

Формат за отпечатване Формат за разпечатване