Кръстословици
Магически квадрати
Да се учим докато играем


Магически квадрат А
Магическите квадрати нареди и любима приказка си спомни

Сричките правилно подреди и заглавие на приказка на Йордан Радичков изпиши:
Разпечатай, изрежи и сричките подреди.
 

Формат за отпечатване Формат за разпечатване